DIDAWOOD

Na začátku stojí jeden velký sen designérky. Navrhovat a vyrábět hračky pro děti. Hračky co myslí ekologicky, hračky s přesahem.

Návrhy a skicy nezůstaly pouze na papíře, ale začalo se vyrábět. Hračkám daly život šikovné ruce řemeslníků z firmy Kovocité a.s., která celý projekt maximálně podporuje.

Ve výrobním procesu používáme výhradně odpadní dřevěný materiál. Ten vzniká při produkci městského mobiliáře v egoé kovo a.s. (Kovocité a.s.) Zbytkové dřevo není jedinou surovinou, která nám slouží. Spolupracujeme i s jinými českými firmami, od kterých odpadní materiál odebíráme. Měníme jej pak na předlohy, obaly a další doplňky. 

Jsme tým nadšenců a kreativců. Jsme DIDAWOOD.