Fulfillment

Komplexné logistické riešenie pre malé ale aj veľké eshopy. Od distribúcie tovaru - balíky, obálky, palety,  až po priame doručenie zákazníkovi.

 

Nechajte starosti s logistikou na nás a získajte viac času a prostriedkov pre rozvoj vášho biznisu

 

Fulfillment zabezpečujeme vyškolenými, technicky skúsenými pracovníkmi, používame profesionálne zariadenia. 
Výsledkom je kvalitný a bezchybný výstup, ktorý prináša elimináciu chýb a rýchlejší rast vášho podnikania.

 

Prečo fulfillment?

 

Čím viac sa váš biznis rozrastá, tým ťažšie je vybaviť objednávku. Možno zistíte, že neúmerne veľa času trávite balením a prepravou. Fulfillment vám umožní sústrediť sa na spôsoby, ako pokračovať v raste svojho podnikania prostredníctvom marketingu a vývoja produktov. 

Fulfillment je komplexný proces logistiky - od distribúcie tovaru rôznych veľkostných kategórií (balíky, obálky, palety), až po priame doručenie koncovému zákazníkovi poskytovateľom fulfillmentových služieb. Fulfillment nastupuje ihneď od momentu vzniku objednávky na vašom e-shope a končí v okamihu, keď je tovar doručený do rúk kupujúceho, až po prípadnú službu vrátenia tovaru - vratky.

 

Prečo RFPACK?

 

RFPACK kombinuje služby Refurbishmentu a Fulfillmentu.

Refurbishment predstavuje profesionálne vynovenie starých alebo použitých zariadení, rovnako ako aj kompletizáciu nových elektrozariadení. 

Kombináciou týchto dvoch služieb vzniká jedna unikátna a komplexná služba – RFPACK.

RFPACK sa tak dokáže postarať nielen o hotový tovar, ale aj o jeho technickú hardverovú a softverovú prípravu a následne ho rozposlať na dané miesta priamo do rúk zákazníka. 

Kontaktný formulár