“facebook
Autor: Matúš Červenka
1. januára 1970
Zdieľaj

Investovanie a slovenské korporátne dlhopisy – oplatí sa do nich investovať a na čo si dať pozor?

Korporátne dlhopisy sú jedným z investičných aktív, ktoré postupne naberajú na popularite. Slovákov priťahujú svojou dostupnosťou, jednoduchosťou a výnosmi. Ako však ukázala situácia, ktorú priniesla spoločnosť Arca Capital, investovanie so sebou nesie aj riziká, na ktoré si treba dať pozor.

 

Nechať peniaze len tak ležať na účte je rovnaké, ako ich strkať pod vankúš. Deň čo deň budú strácať na hodnote. A to je ten dôvod, prečo by ľudia mali viac vedieť o možnostiach investovania.

 

Niekedy môže stačiť prejsť si sprievodcu investíciami pre začiatočníkov, inokedy sa hodí skúsený investičný poradca. Tak či tak, investovať by sa malo.

 

Čo je dlhopis?

 

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov – úrokov) k určitému dátumu. Kúpou dlhopisu požičiava majiteľ dlhopisu (investor) emitentovi (dlžníkovi) peňažné prostriedky. Emitentom dlhopisov je najčastejšie štát, mesto alebo firma.

Podľa emitenta ich delíme na:

 

– Štátne – označujú sa ako bezrizikové, pretože vláda môže napríklad zvýšiť dane, aby splatila dlhopis (avšak aj štát môže skrachovať)

– Firemné – vydáva ich súkromná spoločnosť na krytie svojho biznis projektu

– Municipálne – vydávajú ich mestá alebo kraje na krytie svojej činnosti

Podľa výnosov ich delíme:

 

– Dlhopis s nulovým kupónom (nazývaný aj diskontný dlhopis) – Ide o kupovaný dlhopis za cenu nižšiu ako je jeho nominálna hodnota. Investori získavajú výnos zo zloženého úroku a tiež rozdiel medzi diskontovanou cenou dlhopisu a jeho nominálnou hodnotou

– Junk dlhopis – Má vyššie riziko zlyhania, ale zvyčajne poskytuje vyššie výnosy, aby bol atraktívny pre investorov

– Konvertibilný dlhopis – Tento dlhopis môže jeho držiteľ za dohodnutú cenu premeniť na kmeňové akcie emitujúcej spoločnosti alebo na hotovosť rovnakej hodnoty

– Inflačne viazaný dlhopis – Poskytuje ochranu pred infláciou. Jeho istina sa zvyšuje zmenou inflácie za určité obdobie

 

Čo sú korporátne dlhopisy?

 

Jedná sa o dlhový finančný nástroj, ktorý má za účel zabezpečiť firmám hotovosť.  Najčastejšie sa korporátne dlhopisy využívajú na financovanie plánovaného projektu.

 

V podstate ide o pôžičku medzi investorom (vami) a emitentom týchto dlhopisov. Investor si kúpi dlhopis, teda požičia emitentovi. Ten sa na oplátku zaväzuje, že bude držiteľom dlhopisu vyplácať úroky a počas obdobia splatnosti dlhopisu mu vráti aj istinu. Investor po dobe splatnosti vlastní peniaze, ktoré pôvodne do dlhopisu vložil, zhodnotené o výnosy.

 

Inšpirujte sa: Chceli by ste investovať do korporátnych dlhopisov, ale neviete si vybrať vhodnú firmu? Najväčšiu istotu v dnešnej dobe poskytuje zdravotný a automobilový priemysel alebo IT. Investovať ale môžete aj do stavebných firiem alebo do firiem s konkrétnymi výrobkami, ako sú posuvné dvere, okná, nábytok a pod.

 

Pre vás to znamená, že tak, ako štátne dlhopisy, vám aj tie korporátne môžu priniesť stabilný príjem. Tento príjem je stabilnejší ako príjem z dividendových akcií, avšak nesie so sebou aj rôzne vysoké riziká neúspechu.

Čo investíciou do korporátnych dlhopisov získate?

Investícia do korporátnych dlhopisov vám prinesie 2 druhy príjmu.

 

– Vyplatenie pôvodnej istiny – splatnosť korporátnych dlhopisov je zvyčajne 3-10 rokov

– Pravidelne vyplácané úroky – tie sa zvyčajne vyplácajú v ročných alebo polročných intervaloch, väčšina dlhopisov vypláca pevne stanovený úrok, avšak existujú aj spoločnosti vydávajúce dlhopisy s variabilným alebo pohyblivým výnosom

Zdroj: Pixabay

 

Prečo je investovanie dôležitá téma?

Investovaním sa zúčastňujete na podnikaní iných firiem, a to vám môže pomôcť nielen ochrániť vaše peniaze pred infláciou, ale aj zabezpečiť vašu budúcnosť. Najbežnejšie dôvody pre investovanie sú:

– ochrana peňazí pred infláciou

– tvorba finančných rezerv

– zhodnocovanie úspor

– zabezpečenie budúcnosti (presvedčiť o väčšej finančnej istote do budúcnosti vás môže aj spravodajský tip o zdražovaní energií)

 

Pri investovaní však treba byť opatrný a zohľadňovať riziko straty, ktorú investícia môže priniesť.

 

Výhody korporátnych dlhopisov

Hlavnou výhodou je, že korporátne dlhopisy sú jednoduché na pochopenie a je predom určená:

– hodnota jedného dlhopisu

– splatnosť

– úrok

 

Navyše zvyknú ponúkať výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako bankové produkty a tým lákajú investorov.

Čo znamená rizikovosť korporátneho dlhopisu?

Korporátny dlhopis funguje ako obyčajný úver. Kúpou tohto cenného papiera požičiavate peniaze bez akýchkoľvek garancií či záložných práv. Prirodzene platí, že čím väčšie riziko investície budete niesť, tým vyššiu výnosnosť investícia ponúka.

 

Jedným z dôvodov, prečo si firma požičiava peniaze týmto spôsobom namiesto pôžičky od banky, môže byť práve vysoké riziko, ktoré banka nie je ochotná niesť.

Zdroj: Pixabay

 

Riziká spojené s korporátnymi dlhopismi

Okrem návodu ako investovať peniaze, by ste mali poznať aj nástrahy, s ktorými sa pri korporátnych dlhopisoch môžete stretnúť: 

Kvalita emitenta

Kvalitné korporátne dlhopisy majú zvyčajne vyššiu výkonnosť ako cenné papiere nižšej kvality (to platí dokonca aj počas hospodárskej krízy). Je to preto, že kvalitní emitenti by mali mať dostatočnú finančnú silu na to, aby mohli svojim investorom vyplácať výnosy aj za nepriaznivých podmienok. Vyvarujte sa teda emitentom s nízkym ratingom.

 

Z dostupných údajov vyplýva, že ak investor venuje dostatočnú pozornosť výberu jednotlivých dlhopisov, môže významne znížiť riziko zlyhania svojej investície.

 

Ekonomická situácia

Korporátne dlhopisy majú tendenciu znížiť svoju výkonnosť, keď ekonomika čelí spomaleniu. Treba teda brať ohľad aj na fázy, v akých sa ekonomika nachádza.

 

Úrokové riziko

Na výkonnosť korporátnych dlhopisov vplýva aj výška prevládajúcich úrokových sadzieb.

 

Cena a výnos korporátnych dlhopisov sa totižto odvíja od amerických vládnych dlhopisov. Pohyby výnosov vládnych dlhopisov majú priamy vplyv na výnosy korporátnych dlhopisov. Dlhodobé korporátne dlhopisy sú citlivejšie na úrokové riziko ako dlhopisy s krátkou dobou splatnosti.

 

TIP: Vedeli ste, že pri výrobe produktov určených na predaj je potrebné dodržať náležitosti ako vyhlásenie o zhode a ďalšie?

Sentiment investora

Pri hodnotení rizika je dôležité nestrácať objektivitu. Pozitívne články v novinách o danej firme môžu viesť k tomu, že investor bude riziko prijímať ochotnejšie než by mal. Naopak negatívne javy v ekonomike môžu spôsobiť, že investori budú mať vyššiu averziu voči riziku a budú hľadať bezpečnejšie typy investícií.

Slovenské korporátne dlhopisy

Ďalším z rizík slovenských korporátnych dlhopisov je, že bývajú často nehodnotené, pretože svetové ratingové agentúry sa na ne nezameriavajú. Rovnako chýbajú dlhodobé dáta, na základe ktorých by sa dala vyhodnotiť disciplína slovenských emitentov.

Kto vydáva korporátne dlhopisy na Slovensku?

Na Slovensku nájdete korporátne dlhopisy napríklad od týchto spoločností:

– J&T

– SLSP

– ČSOB

– Penta

– Tatra mountain resorts

– Eurovea

– lekáreň Dr. Max

– Proxenta

 

 n

Arca Capital a jej krach

Investičná skupina Arca Capital oznámila v septembri 2020 finančné problémy. Spoločnosť Arca Investments, ktorá je materskou spoločnosťou celej skupiny Arca Capital, bola nútená požiadať o dočasnú ochranu pred veriteľmi.

 

Problém sa dodnes nevyriešil, takže majitelia dlhopisov viac ako 1,5 roka po dátume splatnosti nevedia, čo bude s ich investíciami. Aktuálne prebieha pokus o reštrukturalizáciu zadĺženej spoločnosti, čo by klientom mohlo priniesť 72,98 % uspokojenie pohľadávok.

 

TIP: Viete ako zachrániť firmu v mimoriadnej situácií?

Na čo sa teda pri investícii do korporátnych dlhopisov zamerať?

Zadĺženie firmy

Rizikovosť investície sa zvyšuje so zadĺžením firmy. Ak je celková zadĺženosť vyššia ako 50%, mali by ste sa mať na pozore.

Tok peňazí

Sledujte tiež tok peňazí. Inými slovami – ak sa financie používajú na reálnu činnosť a nákup materiálu, vtedy je to v poriadku. Ak sa však iba presúvajú a vybrané prostriedky smerujú na vyplatenie výnosov predchádzajúcim investorom, značí to buď to, že má podnik problémy, alebo že už od začiatku išlo o podvod.

NBS a korporátne dlhopisy

Národná banka dnes len formálne schvaľuje takzvaný prospekt cenného papiera. To však neznamená, že banka zaručuje bezpečnosť investície. NBS neposudzuje kvalitu emitenta, ani jeho schopnosť splácať svoje dlhy, ani neručí za ich splácanie.

Diverzifikácia portfólia a alternatívne investície

Vo všeobecnosti platí, že najlepším liekom na zníženie rizika je diverzifikácia portfólia.

 

TIP: Viete aký je rozdiel medzi štandardnou a americkou hypotékou?

Investícia do komodít

Z alternatívnych investícií sú suverénnym víťazom posledných mesiacov komodity. Na situáciu na Ukrajine reagovali vysokým rastom.

 

Vo všeobecnosti sú komodity aspoň do istej miery prírodným produktom. Väčšina komodít však musí byť z istej časti spracovaná človekom, napríklad ťažbou, pestovaním, vŕtaním alebo stavaním.

 

Medzi takéto komodity patria napríklad:

– poľnohospodárske zdroje (ovos, kukurica, sójové bôby)

– mäkké komodity (káva, kakao, bavlna)

– obnoviteľné zdroje energie

– neobnoviteľné zdroje energie

– drahé kovy

– priemyselné kovy

Zdroj: Pixabay

 

Kryptomeny

V súčasnosti klesá medzi investormi dopyt po riziku, a preto sa príliš nedarí ani kryptomenám, ktoré sú veľmi rizikovou investíciou. Predpokladá sa však, že to bude len dočasný stav. Kryptomeny dokážu byť veľmi kolísavé. V krátkom čase vedia zarobiť aj desiatky percent, no na druhej strane môžu aj extrémne rýchlo klesnúť.

VYPOČUJTE SI NOVÉ
EPIZÓDY MADE IN CAST
ZOBRAZIŤ PODCAST
Už čoskoro
Kubis the Nook, Bratislava
PRIPRAVUJEME
25.4.2024 18:00
Kubis the Nook, Bratislava
KÚPIŤ LÍSTOK
Prírodná kozmetika Musk
je tu s nami už od roku 2016
ZOBRAZIŤ PRODUKTY

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ